д-р Димитър Калев, д.м.

Доцент по белодробни болести
Катедра Пропедевтика на вътрешните болести
Медицински университет – Варна

Началник Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна

  Cell Phone: +359 888 321 392   E-mail: dimitar@kalevi.eu

• Роден в Омуртаг през 1953 г.
• Завършва Медицински университет – Варна през 1979 г.
• Специализира вътрешни болести, белодробни болести и фтизиатрия, и медицинска онкология.
• Негови ментори в медицинското изкуство са проф. д-р Златан Златанов (пулмология) и доц. д-р Асен Захариев (клинична цитология).
• От 1986 г. е асистент по белодробни болести в Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Света Марина”, Варна.
• През периода 1983–2001 г. е сътрудник в Лаборатория по клинична цитология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна.
• През 1994 г. защитава докторска теза: Диагностична и прогностична стойност на реактивните цитологични промени при бенигнени и малигнени плеврални изливи.
• От 2007 г. е доцент към Катедра Пропедевтика на вътрешните болести.
• През 2006 г. (в съавторство с доц. д-р Коста Костов) публикува монографията Плеврата, издание на ИК Анкос, София.
• От 2007 г. е заместник главен редактор на медицинското списание InSpiro.
• От 2008 г. оглавява Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна.
• Публикувал е в медицинската периодика 45 оригинални статии от областта на пулмологията и онкологията.
• От 1992 г. публикува цикъл от статии в областта на философия на културата, свързана с учението на Петър Дънов като културен феномен.
• През 2007 г. (в съавторство с Филип Филипов и Преслав Павлов) публикува монографията Бодхисатвата в XX век, издание на ИК АнгоБой, София
• От 1993 г. публикува няколко лирични сборника: Страданието на светлината, Да ме поливате отвъд, Триада, Помежду.
• През 2008 г. заедно с композитора Виктор Стоянов създава Ода на Разума, химн на Медицински университет – Варна.
• Кредо: Животът в тъканта на мисълта е всъщност действащият дух (Хегел).